Career

CareerCơ hội việc làm

Interview / Phỏng vấn

Interview

Current openings / Tuyển dụng việc làm

Description /
Giải trình

Our company is a metal working factory that works with an elite number of processing selections. Our company treats all employees like family.

We carry out consistent processes such as cutting the metal, bending, punching holes, welding, assembling, and so on. Each person works with a high sense of responsibility.

We are looking for people who have passion to attempt any given task, and who are team players.

Công ty chúng tôi là một trong số ít nhà máy thực hiện gia công kim loại. Công ty chúng tôi như một gia đình.

Chúng tôi thực hiện quá trình gia công như cắt kim loại, uốn, đột dập, hàn, lắp ghép... một cách tỉ mẩn. Mọi người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Chúng tôi muốn tìm người tận tụy với công việc được giao và có tinh thần đồng đội cao.

Duties and  Responsibilities /
Nội dung công việc

--Cutting metal with a laser machine
--Bending work for large metal with the latest machine
--Punching holes in metal
--Welding work
--Spraying and painting
--Assembling
--drawing in CAD
*Experience is not required for all tasks

--Cắt kim loại bằng thiết bị laser
--Gia công uốn tấm kim loại lớn bằng các thiết bị đời mới
--Đột dập
--Hàn
--Sơn phủ
--Lắp ráp
--Vẽ CAD
*Không yêu cầu kinh nghiệm.

Desired /
Mong muốn

--Hard-working, serious
--Positive, willing to try new things
--Ability to communicate well
--Can adapt to Japanese culture
--No experience necessary
--Japanese language ability is beneficial

--Có nguyện vọng làm việc
--Thích chinh phục thử thách
--Biết giao tiếp
--Có thể thích ứng với văn hóa Nhật
--Ưu tiên cho những người biết tiếng Nhật
--Không yêu cầu kinh nghiệm.

InquiryLiên hệ